KOSMATKO.COM

KOSMATKO.COM

Портал за домашни любимци

KOSMATKO.COM

KOSMATKO.COM

Портал за домашни любимци

Неделя, Декември 05, 2021

Срокът за такса „домашно животно” до 31 март

куче

     Всеки който притежава куче за домашен любимец е необходимо да заплати дължимата годишна такса до 31 март. Съгласно Наредбата на Община Враца за реда на придобиване, притежание и отглеждане на кучета се налага всеки стопанин на такова животно да плати сумата от 12 лева.

     Разбира се, Общината, се е погрижила да освободи от такса собствениците, които използват услугите на животни от Български Червен Кръст и тези с кучета-водачи. Също така наредбата не важи за ловните, кастрираните и тези, които са на служба в организации с бюджетна издръжка кучета. Освободените от такси собственици въпреки това са задължени да подадат декларация, че притежава четириног питомец.
     Общината е предвидила санкции за тези, които са изпуснали предходните години. Те ще са в размер от 50 до 250 лева и се отнасят за тези хора, които са регистрирали домашния си любимец. Всяко новопридобито куче има гратисен период от 3 месеца, след който е задължително да бъде регистрирано.
     Ще се следи и дали домоуправителите предоставят информация за отглежданите в етажната собственост-кучета. Те трябва да впишат в домовите книги броя на отглежданите четириноги любимци, след като прегледат документите им за регистрация в Общината. Срокът за това е до 30 март тази година, като броят на вписаните кучета в Регистъра на Община Враца е над 915 и се очаква да се увеличи.


Scroll to top