Срокът за такса „домашно животно” до 31 март

  • Печат

куче

     Всеки който притежава куче за домашен любимец е необходимо да заплати дължимата годишна такса до 31 март. Съгласно Наредбата на Община Враца за реда на придобиване, притежание и отглеждане на кучета се налага всеки стопанин на такова животно да плати сумата от 12 лева.

     Разбира се, Общината, се е погрижила да освободи от такса собствениците, които използват услугите на животни от Български Червен Кръст и тези с кучета-водачи. Също така наредбата не важи за ловните, кастрираните и тези, които са на служба в организации с бюджетна издръжка кучета. Освободените от такси собственици въпреки това са задължени да подадат декларация, че притежава четириног питомец.
     Общината е предвидила санкции за тези, които са изпуснали предходните години. Те ще са в размер от 50 до 250 лева и се отнасят за тези хора, които са регистрирали домашния си любимец. Всяко новопридобито куче има гратисен период от 3 месеца, след който е задължително да бъде регистрирано.
     Ще се следи и дали домоуправителите предоставят информация за отглежданите в етажната собственост-кучета. Те трябва да впишат в домовите книги броя на отглежданите четириноги любимци, след като прегледат документите им за регистрация в Общината. Срокът за това е до 30 март тази година, като броят на вписаните кучета в Регистъра на Община Враца е над 915 и се очаква да се увеличи.