Боидни

  • Печат

Боидни

Боидни е семейство змии, включващо две подсемейства - същинските и пясъчните бои.

Те не са отровни и обикновено задушават плячката си, като почти всички видове са живораждащи.

В някои класификации семейство Питонови се разглежда като подсемейство на Boidae, но в повечето е отделно семейство.

Същински бои

Подсемейство същински бои обединява най-едрите змии от семейство боидни. Двете подсемейства се разделят заради разлики най-вече в размерите на змиите. Телата на същинските бои са по-дълги и по-тежки от тези на пясъчните. Те са приспособени да улавят по-едра плячка в тропиците, като по-големите им размери спомагат за по-стабилно улавяне, а по-голямата сила за по-лесно удушаване на плячката, която тъй като е по-едра има и по-големи съпротивителни възможности.

Същинските бои обитават тропическите райони преди всичко на Централна и Южна Америка, но някои видове се срещат и в Африка, Югоизточна Азия и Нова Гвинея.
Представителите на това подсемейство включват най-големите змии на планетата. Най-едрият представител на семейство бои е анакондата, която със своите 11 m дължина и тегло 270 kg е най-едрата змия в света. Други представители на това семеиство са императорската боа и боата-констриктор (също наричана „червено-опашата боа“).

Плячка на боите стават влечуги, земноводни, птици и гризачи, а анакондите ловят и големи животни като тапири, капибари, крокодили, елени, дори ягуари.