KOSMATKO.COM

KOSMATKO.COM

Портал за домашни любимци

KOSMATKO.COM

KOSMATKO.COM

Портал за домашни любимци

Неделя, Юни 20, 2021

Рибите са първите гръбначни животни

Риби

Рибите са първите гръбначни животни и са приспособени напълно към живот във водата. Те имат източено тяло с вретеновидна форма, което улеснява движението им. Крайниците са перки и имат значение за равновесието, насочването и плуването. При повечето видове тялото е покрито с люспи, които го предпазват от нараняване. В предната страна на главата имат двойка ноздри, освен това притежават и подвижни челюсти. Рибите имат непостоянна температура на организма и през целия си живот дишат с хриле. Това са първите животни, при които се появява двукамерно сърце.

 

Рибите са парафилетична група – всеки клад, съдържащ всички риби, би трябвало да включва и четирикраките, които не са риби. По тази причина срещани в миналото таксони като клас Pisces не се използват в съвременните класификации.

Рибите се класифицират в следните основни групи:
- Подклас Pteraspidomorphi
- Клас Thelodonti
- Клас Anaspida
- (без ранг) Cephalaspidomorphi 
- (без ранг) Hyperoartia (Petromyzontida) 
- Petromyzontidae (миноги)
- Клас Galeaspida
- Клас Pituriaspida
- Клас Osteostraci


- Инфратип Gnathostomata (челюстни гръбначни животни) 
- Клас Placodermi (панцерни риби)
- Клас Chondrichthyes (хрущялни риби)
- Клас Acanthodii
- Надклас Osteichthyes (костни риби) 
- Клас Actinopterygii (лъчеперки) 
- Подклас Chondrostei (ганоидни риби) 
- Разред Acipenseriformes (есетроподобни риби)
- Разред Polypteriformes (многоперкоподобни риби)
- Подклас Neopterygii (същински лъчеперки) 
- Инфраклас Holostei (костни ганоидеи)
- Инфраклас Teleostei (висши костни риби)
- Клас Sarcopterygii (ръкоперки) 
- Подклас Coelacanthimorpha (целуканти)
- Подклас Dipnoi (двойнодишащи риби)

Лъчеперките, ръкоперките и безчелюстните риби, въпреки привидното си сходство, в еволюционно отношение са много по-разделечени, отколкото земноводните от бозайниците, например. При хрущялните риби скелетът е хрущялен, няма хрилни капачета, устата е разположена коремно, липсва плавателен мехур. Повече от 90% от днес живеещите риби са костни. Тялото им е покрито с тънки костни люспи, наредени керемидообразно.

Рибите включват повече от половината от всички видове гръбначни животни. Днес са известни почти 28 хиляди съществуващи видове риби, от които около 27 хиляди са костни, 970 са хрущялни и около 108 са безчелюстни. Една трета от всички видове риби попадат в някое от деветте най-големи семейства – Cyprinidae, Gobiidae, Cichlidae, Characidae, Loricariidae, Balitoridae, Serranidae, Labridae и Scorpaenidae. Около 64 семейства са монотипни, съдържащи само по един вид.


Scroll to top