Какаду

  • Печат

какадуКакадутата са семейство обединяващо 21 вида птици от разред папагалоподобни, разпространени в Австралия, Индонезия, Филипините и Папуа-Нова Гвинея.

Тези птици са класифицирани като отделно от папагалите семейство, въпреки че някои учени-зоолози смятат, че какаду са едно от подсемействата на папагалите, каквито са напр. неотропичните или палеотропичните папагали.

Съществуват теории, че тези птици дори не са отделно подсемейство, а част от семейството на палеотропичните папагали, но повечето зоолози са на мнението, че какадутата представляват отделно от папагалите семейство.

Външен вид
Различните видове какаду се различават по своите размери и оперение. Повечето птици от това семейство са дълги между 30 и 70 см. Типично за какадутата са сравнително по-удължените крила. Оперението на различните видове варира в различни цветни вариации. Съществуват бели, черни, розови, жълти и червени какаду. И мъжките, и женските птици имат почти еднакво оперение и почти еднакви размери. Клюнът е къс, но заострен дъговидно и е масивен.

Ареал
Птиците какаду са разпространени в Австралия, Нова Гвинея, Молукски острови, Сулавеси, Борнео и Филипините, а също и на Соломоновите острови и някои от Малките Зондски острови. Западните граници на ареала на какаду са Борнео и малкият индонезийски остров Ломбок, а източните- Соломоновите острови, на север се срещат и на някои от Филипинските острови и на юг до Тасмания. Обитават предимно екваториални и тропични гори. Само някои австралийски видове могат да се срещнат и в савани и полупустини.

Начин на живот
Какаду обикновено не гнездят в хралупи по дървета, а в гнезда на дърветата. Понякога използват изоставени хралупи на някои птици и бозайници. Предпочитат за гнездене предимно високите дървета, но някои видове от австралийските савани и полупустини устройват гнездата си и в дупки в скалите. Женската птица снася около 2- 3, понякога и до 5 яйца. Продължителността на живота им е голяма. Средната е между 40 и 60 години, но отделни видове могат да живеят повече от 90 години.
Розов какаду от индонезийския остров Сулавеси

Произход
Съществуват спорове откъде всъщност произлизат птиците какаду. Смята се, че те са част от австралийската фауна и произлизат от Австралия и Нова Гвинея. Заради понижаването на морското равнище през последния ледников период много от Молукските острови се оказали сухоземно свързани с Нова Гвинея и поради нищожно малките разстояния между тях и остров Сулавеси, те се разпространили на последния, а поради същото малко разстояние от сулавеското крайбрежие до това на Борнео, достигнали до третия по големина остров на планетата, откъдето се разпространили и на Филипините. Някои зоолози обаче смятат, че какаду са типично палеотропично семейство и произхождат от Борнео, откъдето са се разпространили до Австралия и Нова Гвинея в обратна посока. Те намират сходство между какадутата и палеотропичните папагали. Засега обаче втората хипотеза намира много по-малко привърженици от тази за австралийско-меланезийския произход на птиците.
Уникални видове

Много видове какаду са ендемити за точно определени области, като това са най-вече някои острови и планини. Типичен ендемит е Молукското какаду, което обитава само някои от Молукските острови. Много ендемити има и в Нова Гвинея, Сулавеси, Борнео и Филипините.