Златната рибка става бяла, ако я държите на тъмно

  • Печат

Златна рибка

Рибите имат клетки, наречени хроматофори, които произвеждат пигментите, на които дължат оцветяването си.

Различните цветове зависят от това кои пигменти присъстват в клетките, какво е количеството на пигментните молекули и дали те са събрани вътре в клетката, или са разпръснати в цитоплазмата.

 

При липса на светлина, хроматофорите на златната рибка спират да образуват пигмент.

Цветът на рибката започва постепенно да избледнява: клетките, които имат цвят, умират, а поради липсата на светлина новите не са стимулирани да образуват пигмент.

Източник: obekti.bg