Във Враца преустановяват отглеждането на селскостопански животни

  • Печат

Овце

     Община Враца изненада неприятно собствениците на селскостопански животни. Тя ги призовава да премахнат добитъка си и да обезпаразитят местата на пребиваване му.

     Според „Наредбата за осигуряване на обществения ред, опазването на околната среда на имуществото на територията на Община Враца”, Общинският съвет официално забранява да се отглеждат селскостопански животни. Това важи за регулационните граници на град Враца, но изключва кварталите Кулата и Бистрец. Там е позволено стационарното отглеждане, но само за собствени нужди.
     До 28 април 2016 година е гратисният период, който Община Враца може да отпусне на стопаните, според Наредбата. Допустимото количество за отглеждане за лични нужди е, както следва – до 20 броя зайци, същия брой домашни птици и до 2 броя свине, кози, овце, както и едри еднокопитни и двукопитни животни. Санкциите след крайният срок на изпълнение ще варират между 100 и 500 лева.
     Общината следи собствениците, които разполагат с временни или постоянни селскостопански животни. Те са длъжни да декларират и регистрират притежавания добитък в Общината в  рамките на 7 работни дни.