Увеличени глоби за домашните ни животни в Община Левски

  • Печат

Овце

     Промяната в Наредба 8 за условията за отглеждане на птици и животни , ще представлява проект внесен за разглеждане в Общинския съвет от кметът, Любка Александрова. Последното решение в общинската наредба  е прието на 20.02.2012 г., но се налагат промени.

     Глобите, които предстои да бъдат променяни се намират в „Административно-наказателни разпоредби” – раздел, който е свързан с определянето на санкциите, както за юридически лица, така и за физически. Мотивите на кмета за въвеждане на една и съща глоба за различните лица не са изяснени, съобщиха в сайта на общината.
      Все още сумите варират от 20 до 200 лева, като се увеличават двойно при повторно нарушение. При приемане на внесеното предложение стойностите ще се увеличат, както следва - за физически лица – 500 лева, при повторно залавяне – 1 000 лева. Всяко следващо нарушение – от 2 000 до 5 000 лева. Юридическите лица ще заплатят – 1 000, 1 800 и от 2 500 до 6 000 лева. При недопускане на контролните органи в имота ви или неспазване на техните указания и препоръки глобата е 500 лева.

    В наредбата на община Левски за поземлени и урегулирани имоти  в населени места, за лични нужди, е позволено отглеждането на следните домашни животни: до 150 бройлера, до 100 броя възрастни птици, до 10 зайкини, до 3 еднокопитни, до 5 прасета, до 10 овце или кози майки и до 3 едри преживни животни.