Залавянето на безстопанствени животни – приоритет в Добрич

  • Печат

Кучета в клетка

     ОПБЖ – Общинския приют за безстопанствени животни акцентира върху извършената работа през изминалия месец. Като цяло през последните месеци на 2015 година се е работило по 3 основни сигнала от граждани.

     Декември месец е бил натоварен за служителите. Заловени са 20 безстопанствени животни, от които – на 11 е поставена ваксина против бяс и 9 са кастрирани – 3 женски и 6 мъжки. Също така са върнати по местообитанието им 10 животни и 2 са чипираните, а заловените по граждански сигнали са 3 на брой.

     Обходените райони са както следва – околовръстните шосета, ЖК „Балик” и районите в централната градска част. Общинският приют също така е изготвил 11 правила по новата си програма за информиране на граждани за отглеждане на кучета от приют. Домашните любимци, които гражданите желаят да осиновят се предоставят безвъзмездно от ОПБЖ.
     Кореспондент от радио „Фокус” във Варна, информира, че в края на 2015 година от общинския приют в Добрич са осиновени 2 животни, а за цялата изминала година тази бройка е 46.