Вземете си любимец от приюта в Добрич

  • Печат

Кучета в приют

     Това би било едно добро начало на едно прекрасно съжителство и приятелство. Информация за желаещите да сътворят едно такова прекрасно дело може да получат от управителя на приюта. Също така от него можете да разберете сведения относно животните, които са настанени в приюта и тези, които са подходящи за осиновяване.

     Когато кандидатствате за осиновяване управителят или служител, който е упълномощен от него, е възможно да направят посещение, в удобно за вас време, на дома или обекта, където ще отглеждате животното. Важно е да се установи дали отговаряте на изискванията, както и дали данните, които сте представили отговарят на действителността. Тази практика е необходима особено, ако има повече от един желаещи да осиновят едно и също животно. По-добрите условия на отглеждане са предпоставката да се даде любимеца под вашето попечителство. Също така предишния ви опит, или липса на такъв, са от значение при преценката на служителя или управителя.
     При преминаване към същинската част ще ви се наложи да подпишете приемно-предавателен протокол и декларация за осиновяване. Можете да сте спокойни, че ветеринарен лекар ще издаде ветеринарномедицински паспорт, в който е упоменато, че животното е регистрирано и маркирано. Важно е при настъпване на фатален изход за новото ви куче или смяна на адреса ви на местообитание, в срок от една седмица да информирате ветеринарния лекар, за да отпише или пререгистрира животното.

      Предимство е, че взетите от приют питомци са кастрирани и по „Закона за местни данъци и такси” собствениците на такива са освободени от годишните такси. Задълженията на собствениците на куче, освен да се грижат подобаващо за него, са да го водят на всекигодишните ваксини против бяс. Ветеринарномедицинският паспорт е необходим на ветеринарния лекар при всяко посещение при него.