KOSMATKO.COM

KOSMATKO.COM

Портал за домашни любимци

KOSMATKO.COM

KOSMATKO.COM

Портал за домашни любимци

Неделя, Декември 05, 2021

Съвременни видове „динозаври” плуват у нас. Част 1

Екомузей

     В град Русе се намира най-големият Екомузей с аквариум в България. В него плуват много сладководни риби от река Дунав и вливащите се в нея реки.

     Аквариумът е разделен на 6 резервоара с вместимост на вода между 5 и 8 тона, като общият обем побира 65 тона вода. В него може да видите разнообразната речна среда, както и човешката намеса в нея, тъй като в два от резервоарите е поставена потънала рибарска лодка. Също така е запланувано да се поставят и пластмасови бутилки и автомобилни гуми. Това аквариум се доближава до 100% естествената среда, която рибите обитават.
     Такава близост до естествената среда изисква сериозни ресурси и много усилия, защото за 65-тонен аквариум филтриращата система, която се използва е 20-тонна. Тя е разделена на 3 части. Първата се състои от механичен филтър обиращ големите отделени от рибите частици. Сложни химични процеси се случват на водата преминаваща през 2-рия биологичен филтър. Процесът се завършва със стерилизиране на водата, чрез УВ-филтър. За да се пречисти от химикалите, на всеки 2 седмици 1/3 от водата се подменя с вода, която е изчакано да преседи поне 1 седмица. 


Scroll to top