KOSMATKO.COM

KOSMATKO.COM

Портал за домашни любимци

KOSMATKO.COM

KOSMATKO.COM

Портал за домашни любимци

Неделя, Декември 05, 2021

Застраховане на селски животни

farm animals

Животните са част от ежедневието ни. Понякога ги възприемаме просто като наши спътници в живота - създания, които често търпят критика от наша страна, изслушват ни, когато сме ядосани и са винаги до нас, когато имаме нужда.

Само че те са много повече от всичко изброено. За някои хора тези животни са начин на препитание. Селските животни осигуряват голяма част от продукцията на доста хора, които продавайки мляко, яйца и др. осигуряват своето съществуване, дори на близките си. За тези хора животните са ежедневна грижа и отговорност.

Какво става обаче, когато животното го сполети беда, бива убито, болно или откраднато?

Възможно ли е да застраховаме своето животно? И защо да го направим?

Разбира се, застраховки на селски животни има, както има застраховка живот, такава за имущество, земеделски култури и много други. Как става това обаче?

Застраховате своето животно към застрахователна компания и при настъпване на някаква злополука трябва да ги уведомите до 24 часа, за да може да се предприемат всички необходими мерки по задвижване на документацията.

Застраховат се най-често селскостопански животни: едър рогат добитък (говеда, биволи), еднокопитни животни (магарета,коне), дребни рогати животни (кози, овце), свине, птици, риба, кучета, кошери с пчели.

Какво покрива селскостопанската застраховка?

Този тип застраховка включва смърт или принудително клане (унищожаване на животното) поради възникнало бедствие: пожар или др природна стихия. При различните компании за застраховки е възможно да има разлики при покритието на застраховката. Например, възможно е да договорите допълнителна премия при следните случаи:

- Да се покрият щети от очакване или изгубена продукция (мляко, яйца, сирене и др.)
- Да се покрият щети от злополука или някакво заразно заболяване по добитъка
- Да се покрият медицински разходи за проведено лечение поради непредвидено събитие и др.


За случаи на злополука или природно бедствие обикновено застраховката влиза в сила от полунощ на деня, който е обявен в началото на застрахователната полица. А по отношение на болести срокът е след изтичането на 20-дневния карантинен период.

Застраховането на вашето животно ще ви даде възможност да се подсигурите от непредвидени неприятни ситуации като природни бедствия и зарази. По този начин ще имате сигурност и ще получите обезщетение при случай на настъпила ситуация.


Scroll to top